Υποδείγματα Διαγράμματος Κάλυψης σε dwg / Νέο site

Με Εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ εγκρίθηκαν δύο υποδείγματα διαγράμματος κάλυψης, ένα για εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές και ένα για εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές, ώστε να εναρμονιστούν οι αρχιτεκτονικές μελέτες με τις προδιαγραφές του άρθρου 157 του ν.4951/2022 (Α΄ 129).

Περισσότερα