Υποδείγματα Διαγράμματος Κάλυψης σε dwg / Νέο site

Με Εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ εγκρίθηκαν δύο υποδείγματα διαγράμματος κάλυψης, ένα για εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές και ένα για εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές, ώστε να εναρμονιστούν οι αρχιτεκτονικές μελέτες με τις προδιαγραφές του άρθρου 157 του ν.4951/2022 (Α΄ 129).

Ειδικότερα, με το άρθρο 157 του ν.4951/2022, τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4495/2017 ως προς τις προδιαγραφές του διαγράμματος κάλυψης, προκειμένου να εισαχθεί η νέα αντίληψη ελέγχου των οικοδομικών αδειών, η οποία επικεντρώνεται στο πραγματικό πολεοδομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου στον αστικό χώρο, μέσω του ελέγχου της θέσης του στο οικόπεδο/γήπεδο, του όγκου, καθώς και των υποχρεώσεων σε φύτευση και χώρους στάθμευσης.

Επισημαίνεται, ότι βάσει του νέου πλαισίου, ο έλεγχος του διαγράμματος κάλυψης από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ περιορίζεται αποκλειστικά στα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του ν.4951/2022 στοιχεία, δηλαδή την κάλυψη, το ύψος, τον όγκο, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και τις ανάγκες σε χώρους στάθμευσης. Επίσης, για τις περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου, ελέγχεται η επιφάνεια της φύτευσης – και δεντροφύτευσης – που προκύπτει από τον υπολογισμό του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου.

Αντιθέτως, οι υπολογισμοί των πολεοδομικών μεγεθών που συναρτώνται με τον συντελεστή δόμησης (σ.δ.), είτε άμεσα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11, είτε έμμεσα σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ΝΟΚ, όπως, ενδεικτικά, τα άρθρα 2, 10, 16, 17, 19, 25 του ΝΟΚ, αναγράφονται μεν στο διάγραμμα κάλυψης, αποτελούν όμως αντικείμενο της υπεύθυνης δήλωσης των μελετητών μηχανικών, η οποία δεν ελέγχεται κατά τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ.

Για την κατανόηση της εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, ως προς τους ελέγχους των μεγεθών από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ, αναφέρονται τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα σε pdf

Η συνάδελφός μας και ταμίας του Συλλόγου μας Τόνια Παπαλάμπρου, μας ετοίμασε τα σχετικά υποδείγματα της Εγκυλίου και σε dwg και μπορείτε να τα κατεβάσετε για την καλύτερη επεξεργασία τους.
[2023 05 15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ]
[2023 05 15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ]

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται υπό κατασκευή το νέο site του Συλλόγου, που θα περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες για το επάγγελμά μας, αλλά και θα φιλοδοξεί να γίνει κόμβος επικοινωνίας με όλους τους συναδέλφους. Το site θα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.spmessinias.gr.