σχέδια μηχανικού και διαβήτης

Δράσεις

Εδώ θα βρίσκετε τις πρωτοβουλίες του ΣΠΜΕ Τ.Τ. Μεσσηνίας και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει.