Ασφαλιστική Ικανότητα – Ένα Προνόμιο για Λίγους

Ας μιλήσουμε με νούμερα 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί  τον κλάδο μας, και κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, είναι το ασφαλιστικό, αφού οι συνάδελφοί μας καλούνται μηνιαία πια, να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά. Η αδυναμία των μηχανικών για κάλυψη των απαιτούμενων εισφορών τους αρχίζει να φαίνεται κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης (εντονότερα μετά το 2012), και αυξάνεται με τα χρόνια, αφού δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διευκόλυνση, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μηχανικοί να αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Περισσότερα