Ασφαλιστική Ικανότητα – Ένα Προνόμιο για Λίγους

Ας μιλήσουμε με νούμερα 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί  τον κλάδο μας, και κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, είναι το ασφαλιστικό, αφού οι συνάδελφοί μας καλούνται μηνιαία πια, να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά. Η αδυναμία των μηχανικών για κάλυψη των απαιτούμενων εισφορών τους αρχίζει να φαίνεται κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης (εντονότερα μετά το 2012), και αυξάνεται με τα χρόνια, αφού δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διευκόλυνση, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μηχανικοί να αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Στη συνέχεια και διαπιστώνοντας το τεράστιο πρόβλημα, από την πολιτεία δόθηκε αφενός η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών αυτών μέσω του ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ, αφετέρου οι εισφορές άρχισαν να καταβάλλονται μηνιαία και όχι ανά εξάμηνο. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι για την περίοδο που ένας μηχανικός ήταν ανασφάλιστος και επομένως τα νοσήλεια , τα φάρμακα, τα εμβόλια  ο ίδιος και  τα εξαρτώμενα μέλη,  τα πλήρωνε από την τσέπη του , χρεώθηκε  και στη συνέχεια ρύθμισε ως οφειλή ολόκληρο και τοκιζόμενο  το ποσό των εισφορών, και όχι μόνο το συντάξιμο μέρος. 

Το 2017 ήταν η χρονιά που οι ελεύθεροι επαγγελματίες με βάσει την κατηγορία που υπάγονταν βάσει του εισοδήματός τους, κατέβαλλαν και το αντίστοιχο μηνιαίο αντίτιμο.  Για εκείνους με μικρότερο εισόδημα, στην χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, το αντίτιμο ήταν 167,95 ευρώ. Βέβαια σε αυτό προστίθεται η μηνιαία ρύθμιση (Ν. 4611/19) του ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ (περίπου 150 ευρώ) , καθώς και το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & ΕΦΑΠΑΞ  -παροχών) 65 ευρώ. Κατά μέσο όρο λοιπόν ένας μηχανικός της χαμηλότερης κατηγορίας , με παλαιότερες οφειλές, είχε μηνιαίες υποχρεώσεις:
ΕΦΚΑ 167,95 €+ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ 150 €+ΤΜΕΔΕ 65 €= Σύνολο 382,95€ .
Το παραπάνω ποσό είναι αρκετά υψηλό αν λάβουμε υπόψη μας τις υπόλοιπες υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία, κόστος ζωής, ενοίκια κλπ.

Το 2019 η εισφορά του ΕΦΚΑ στην χαμηλότερη κατηγορία γίνεται 187,98 ευρώ και έτσι ως άνω οι μηνιαίες υποχρεώσεις ήταν: ΕΦΚΑ 187,98 €+ ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ 150 €+ ΤΜΕΔΕ 65 €= Σύνολο 402,98€ .
Από 1-1-2020 καταργείται το ΕΤΕΑΕΠ και εντάσσεται η εισφορά του στο ΕΦΚΑ. 
Έτσι το έτος 2020 οι μηνιαίες υποχρεώσεις είναι: ΕΦΚΑ 288 €+ ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ 150 €= Σύνολο 438,00€ 
Οι εισφορές παραμένουν σταθερές για 3 χρόνια (2020,2021,2022), ώσπου φθάνουμε στις 1-1-2023 και με νέα αύξηση, οι εισφορές γίνονται στην χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία  311,52 €.
Έτσι οι μηνιαίες υποχρεώσεις είναι: ΕΦΚΑ 311,52 €+ ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ 150 €= Σύνολο 461,52€.

διάγραμμα εκτίμησης ασφαλιστικής εισφοράς

Αν κάνουμε αναγωγή του παραπάνω ποσού, σε ένα έτος ένας μηχανικός που έχει επιλέξει την χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία και έχει ενταχθεί σε ρύθμιση των παλαιότερων οφειλών του, και προφανώς ανήκει σε χαμηλή εισοδηματική κατηγορία πολιτών, καλείται να καταβάλλει 461,52*12= 5.538,24 ευρώ. Προκύπτει πως από το 2017 μέχρι σήμερα (2023), έγινε αύξηση των μηνιαίων ασφαλιστικών  υποχρεώσεων σε ποσοστό 17,02 %.

Σε μια χώρα που από 1.4.2023, ο νόμιμος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €), το παραπάνω ποσό είναι εξαιρετικά υψηλό. Αν λάβουμε υπόψη μας την ακρίβεια, την εκτίναξη των τιμών στα ενοίκια, την υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας που αναγκάζει τους ασθενείς να απευθύνονται σε ιδιωτικά ιατρεία και επομένως την μη ανταποδοτικότητα των εισφορών, διαπιστώνουμε πως για άλλη μια φορά το ασφαλιστικό αποτελεί τροχοπέδη στον κλάδο μας. 

Για το λόγο αυτό ζητούμε την έναρξη διαλόγου για την έκθεση του προβλήματος καθώς και την άμεση ανταπόκριση από τους ιθύνοντες.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου