Προτεινόμενα Ελάχιστα Όρια Αμοιβών Μηχανικών

Σας προωθούμε για διαβούλευση την προεργασία που κάναμε για τα προτεινόμενα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών για μελέτες, επιβλέψεις και εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον κώδικα αμοιβών του ΤΕΕ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.pdf

Παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις, τις διορθώσεις και τις προτάσεις σας μέσω του mail του Συλλόγου (spme.messinias@gmail.com) ή τηλεφωνικά (Βασίλης Παπαευσταθίου, τηλ. 6944776332) μέχρι τις 31 Αυγούστου, ώστε η προσεχής σύγκληση του Δ.Σ. του Συλλόγου να επικυρώσει τον τελικό τιμοκατάλογο. 

Αποτελεί σημαντικό μας δικαίωμα να προσπαθήσουμε να κατοχυρώσουμε μια ελάχιστη αξιοπρεπή αμοιβή διαβίωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Ο σχετικός τιμοκατάλογος θα αναρτηθεί στα γραφεία των συναδέλφων, στο site του συλλόγου και θα επικοινωνηθεί σε όλα τα μέσα, ενώ παράλληλα θα μεταφερθεί σε όλους τους σχετικούς Συλλόγους Συναδέλφων της χώρας, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή αντιμετώπιση. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η επόμενη προγραμματισμένη συγκέντρωση του Δ.Σ. είναι την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, δηλαδή την Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου στις 15:30 στον 3ο όροφο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας (Αριστομένους 95) — 

με εκτίμηση για το Δ.Σ.,
ο Πρόεδρος, Παπαευσταθίου Βασίλης
ο Αντιπρόεδρος, Φουντέας Σπύρος
ο Γραμματέας, Δουλάμης Λίνος