Εκλογές ΣΠΜΕ

Εκλογές ΣΠΜΕ, Κυριακή 02/04/2023, ώρες: 08.00 – 22.00.

Για τη Μεσσηνία : Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας (Αριστομένους 95)

Αφίσα εκλογών ΣΠΜΕ