Προτεινόμενα Ελάχιστα Όρια Αμοιβών Μηχανικών

Σας προωθούμε για διαβούλευση την προεργασία που κάναμε για τα προτεινόμενα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών για μελέτες, επιβλέψεις και εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον κώδικα αμοιβών του ΤΕΕ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.pdf

Παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις, τις διορθώσεις και τις προτάσεις σας μέσω του mail του Συλλόγου (spme.messinias@gmail.com) ή τηλεφωνικά (Βασίλης Παπαευσταθίου, τηλ. 6944776332) μέχρι τις 31 Αυγούστου, ώστε η προσεχής σύγκληση του Δ.Σ. του Συλλόγου να επικυρώσει τον τελικό τιμοκατάλογο. 

Περισσότερα